Speciální přeprava

Zajišťujeme přepravu nadměrně dlouhých, širokých či vysokých prvků a přepravu stavebních strojů a vozidel

kde rozměr nebo hmotnost nákladu přesahuje povolené meze stanovené silničním zákonem. Jsme schopni vyřídit povolení pro přepravu nadměrného nákladu, včetně bezpečnostního doprovodu.